Om oss på 2A Entreprenad

Vi är samarbetspartnern för både fastighetsutvecklare och entreprenörer, i specifika skeden eller under hela projektets gång. Vår vision är att med ett djupt engagemang, kreativt nytänkande och bred kompetens utgöra drivkraften i våra kunders projekt. Då varje projekt är unikt anpassar vi arbetsformen efter varje enskilt projekts förutsättningar. Utifrån beställarens visioner och krav säkerställer vi att projektet håller sig inom fastställda ramar vad gäller såväl ekonomi, tid och kvalitét.

Det unika affärsupplägget med ett tätt samarbete med ledande fastighetsutvecklare och byggentreprenörer möjliggör ett dynamiskt arbetssätt där kundens vision alltid står i fokus.

Vi utgör navet i projekten redan från planeringsskedet ända fram till färdigställande och slutprodukt.

Vi är en ”snabbfotad” organisation med nära till besluten. Våra medarbetare erbjuds en stor möjlighet att vara med och påverka utformningen av projekten samt sin egen roll i dessa.

Vårt kontor är beläget på Landsvägen i Sundbyberg.

Håll dig uppdaterad om vad vi gör genom att följa oss på LinkedIn!

Vi söker fler

Vår organisation växer och vi är ständigt på jakt efter nya engagerade medarbetare. Vi är alltid intresserad av att lära känna just Dig och se var i vår organisation Du passar in.

LÄS MER SPONTANANSÖKAN

Våra spännande projekt