Kastellet – Sollentuna

  • ProjektKastellet - Väsjön
  • OrtSollentuna
  • UppdragTotalentreprenad
  • Antal bostäder154
  • BeställareALM Småa Bostad

Vårt uppdrag

  • Totalentreprenad
  • Färdigställande Q3 2024
Situationsplan Väsjön

Kastellet är en del av den nya stadsdelen Väsjön i sollentuna. Här byggs en ny stadsdel innehållande ca 4400 bostäder  i varierad småskalig bebyggelse. Kastellet är den andra projektet i Väsjön där vi anlitats som totalentreprenör.