Kista Square Garden

Lägenheter

  • ProjektKista Square Garden
  • OrtKista
  • UppdragKonvertering kontor till lägenheter samt nybyggnad
  • BeställareALM & Andersson Company
  • Antal bostäder750
  • Antal våningar30

Vårt uppdrag

  • Förstudie inför förvärv
  • Koncept till bygglov
  • Byggledning

Bostäder i stadsmiljö med närhet till arbete

ALM Equity har förvärvat tomträtten Skaholt 1 i Kista, Stockholm. Byggnaden har idag en uthyrbar area om ca 41 500 kvm samt en total bruttoarea om ca 56 000 kvm. Byggnadens huvudentré angränsar till Jan Stenbecks torg och Kista Galleria. Hela byggnaden och gården är underbyggd med garage. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1985 och ritades av Ahrbom Fahlsten.

Förvärvet av tomträtten är villkorad av att en ny detaljplan om ca 750 nya bostäder samt ca 10 000 kvm handel och service i markplan vinner laga kraft. Målsättningen är att konvertera byggnaden till bostäder och service som tilltalar en yngre och kreativ målgrupp som värdesätter att bo i en stadsmiljö med närhet till arbete och varierade verksamheter. Kista omnämns idag som Stockholms IT- kluster med alla stora IT bolag på plats och området genomgår en stor förändring där kontor uppblandas med bostäder och service. Tack vare Kistas goda kommunikationer i form av tunnelbana, pendeltåg, flygbussar och motorvägarna E4:an och E18 har området enorm potential.

kistasquare1