Södra Häggvik – Sollentuna

Södra häggvik

  • ProjektEtapp 3 - 4
  • OrtHäggvik
  • UppdragTotalentreprenad
  • BeställareALM Småa Bostad
  • Antal bostäder424

Vårt uppdrag

  • Totalentreprenad

Södra Häggvik etapp 3 och etapp 4 byggstartad juni 2020. Området omvandlas från nuvarande handelsplats till en egen stadsdel med bostäder, handel , skolor och hotell. Projektet är ett samarbete mellan flera bolag inom ALM Equity koncernen.

Södra Häggvik - Sollentuna